Vragen? Mail of bel ons gerust! 0228 - 565013

Disclaimer

Gebruik van de Internet Site
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite (www.vlaming-irridelta.nl) van de Vlaming Groep B.V. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Wanneer de Vlaming Groep hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat de Vlaming Groep de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Vlaming Groep aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door de Vlaming Groep niet geverifieerd.

De Vlaming Groep, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vlaming Groep of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

De Vlaming Groep garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting getoetst worden aan het Nederlands recht.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

De Vlaming Groep behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Contact

Vlaming Irridelta
Zaadmarkt 13
NL-1681 PD Zwaagdijk-Oost
Bedrijvenpark WFO-West
T: +31 (0)228 - 56 50 13
F: +31 (0)228 - 56 50 15

KVK 36040600
BTW NL802480585B01

@: irridelta@vlaming-groep.nl

 

Volg ons: Volg ons op Facebook  Volg ons op Twitter Volg ons op pinterest  Volg ons videokanaal

Nieuwsbrief

Vul uw naam en e-mailadres in om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief